Oppslagstavle for Fjeldlund Boligsameie

 • Problemer med avfall - Oppdatering

  Publisert 27. mai. 2021

  Hei igjen,

  Vi har fremdeles problemer med avfallshåndtering hos oss og det viser hvor sårbart løsningen vår fremdeles er. Helligdager og en feilparkert bil er nok til at det flyter over med søppel.

  Styret jobber med dette hver eneste dag og siste nytt er som følger:

  • I søndre tun blir papir og restavfall i søppelhuset omgjort til restavfall. Her blir innkastlukene byttet slik at de er tilpasset poser. Ny papircontaimner blir satt opp ved ingangen av tunet. Det er vaktmester som utfører denne jobben og etter planen blir dette gjort denne uken, eller i begynnelsen av neste. Luker er bestilt og arbeidet starter så snart disse er ankommet. Selve bytte vil skje når container er utplassert.

  • I Nordre tun blir det satt ut to ekstra dunker for restavfall. Disse kom nylig, men dessverre uten lokk. Her er det bestilt bytting om de ikke er på plass allerede vil de komme om kort tid. Videre blir det laget en ny platting hvor det blir økt kapasitet for papir og papp, og de ekstra dunkene for papp og papir som står der nå vil bli erstattet med dunker for restavfall. Totalt vil det da bli en økning på 4 dunker for restavfall.

  • Mandag 31.05 vil det bli holdt et planleggingsmøte med renovasjonsetaten sin utegruppe. De vil fremover sette opp stands på de ulike avfallspunktene og informere og dele ut brosjyrer for å drive forebyggende arbeid.

  • Styret starter to prosjekter.

   • Skaffe til veie priser og løsninger for videoovervåkning.

   • Starte arbeidet med prosjektering av nedgravd søppelanlegg der dette er mulig.

  Styret håper med dette at vi kan bedre situasjonen betraktelig på kort sikt og at vi fremover kan ha et uteområde vi er stolt av. Med økt kapasitet er vi ikke så sårbare for avvik rundt henting og med holdningsskapende arbeid håper jeg at vi kan få løst dette problemet.

  Til sist, husk å sjekke om det er ledig plass i andre beholdere om noen skulle være fulle.

  Ta gjerne kontakt med styret for mer informasjon eller ved andre spørsmål.

  Med vennlig hilsen

  Per Christian Larsen

  Styreleder

 • Gjesteparkering

  Publisert 24. mai. 2021

  Det er kommet henvendelse til styret angående gjesteparkering og at dagens praksis ikke fungerer optimalt.

  I dag fungerer det på følgende måte:

  Gjesteparkering maks 1 døgn mot registrering. Etter 1 døgn er det 2 døgn karantene før ny parkering kan skje.

  Kjøretøy registrert på beboere kan parkere inntil 1 time på gjesteparkeringen mot registrering med «Beboer 1 time».

  Styret er åpen for å diskutere andre løsninger, men trenger innspill. Det viktigste er at det fungerer greit å ha gjester, samtidig biler ikke står for lenge at det blir fult.

  Send gjerne inn forslag unde kontaktknappen på fjeldlund.no

 • Ventilasjon

  Publisert 18. mai. 2021

  Styret informerer!

  Flere sameiere har hatt problemer med ventilasjon/avtrekksvifte som ikke fungerer som den skal. Det vises da til vår Beboermappe som kan finnes under "Praktisk info - Beboermappe" https://fjeldlund.lettstyrt.no/info_pages/3917 les da 10.3 Ventilasjon.

  Vi har også lagt ut mer nyttig informasjon angående dette under "Praktisk info - Vi opplever dårlig avtrekk..."

  https://fjeldlund.lettstyrt.no/info_pages/3937.

  Mvh.

  Styret

 • Problemer med avfall

  Publisert 11. mai. 2021

  Hei,

   

  Igjen har vi problemer med søppeltømmingen i nordre tun. Jeg har i dag hatt flere telefonmøter med kommunen om problemet og grunnen forrige uke og denne er at utbygger av senteret og renovasjonsetaten gjør avtaler om forsinket henting når veien av ulike grunner er sperret.

  Utfordringen med dette er flere:

  • Styret får ikke beskjed om dette i forkant slik at berørte beboere kan varsles

  • Vår kapasitet er sprengt slik at en dags utsettelse gjør at søpla legges på bakken.

  • Fugler og annet drar søpla utover og griser til området.

  I samråd med kommunen gjør vi nå følgende tiltak:

  • Avfallscontainer for glass og metall fjernes for å sette opp to ekstra dunker til restavfall. Dette skjer denne uken.

  • Styreleder blir satt på kopi på alle meldinger mellom utbygger og renovasjon slik at vi på forhånd vet når det vil kunne være avvik.

   

  Det finnes mulighet for at søpla kan tømmes 3 ganger i uken og ikke to som i dag. Pga kjøreruter ville dette da blitt mandag, tirsdag og torsdag og vi tror ikke det er hensiktsmessig.

   

  Så er det også sånn, at om det er fullt hos oss uavhengig av grunn kan vi ikke sette søpla på bakken. Sjekk dunker i nærheten, ofte er det ledig plass selv om det ser fullt ut. Og når søpla kastes er det viktig at den dyttes helt inn.

   

  Håper dette kal løse problem vi har akkurat nå så håper jeg at vi kan finne bedre og mer permanente løsninger på litt lengre sikt.

   

  Forsett å melde styret om problemer rundt søppelhåndtering så tar vi det videre med kommunen.

  Mvh

  Styret

 • Informasjon fra styret. Årsmøtet

  Publisert 04. mai. 2021

  Hei,

  I morgen starter årsmøtet. Også i år blir det dessverre digitalt, men styret håper at vi kan få til en god prosess uansett.

  Invitasjon til møte blir sendt til alle seksjonseiere og møte er åpen for avstemming i 8 dager slik at alle skal få god tid til å lese sakspapirer før stemmegivning.

  I et vanlig møte vil man kunne ha gode diskusjoner rundt sakene før man stemmer. Det er ikke mulig i denne type møter, men styret vil etter beste evne svare på spørsmål som sendes inn via fjeldlund.lettstyrt.no

  Når du sender et spørsmål må du gjerne angi om du ønsker at spørsmål/kommentar skal deles på vår nett side.

  Når en ser på regnskapet som legges ut vil man se at det ikke foreligger noe budsjett for 2021. Normalt vil dette ligge med, men sett i lys av manglende dokumentasjon fra tidligere styret og forretningsfører har ikke nåværende styret i stand til å sette opp et budsjett som er detaljert nok. Dette jobber styret og forretningsfører med og vil bli sendt ut så snart dette er klart.

  Til slutt: Det er et ønske om at så mange som mulig deltar i avstemmingen. Om du høre om en nabo som ikke har fått invitasjonen så be de ta kontakt med styret på melding eller telefon.

 • Utsettelse av årsmøtet

  Publisert 19. apr. 2021

  Viser til tidligere utsendt forhåndsvarsel for ordinært årsmøte 2020 for Fjeldlund Boligsameie med varsel om årsmøte 20.04.2021.

  Grunnet forsinkelser i revisjon av årsregnskap 2020 for Fjeldlund Boligsameie vil ordinært årsmøte måtte utsettes med 15 dager.

  Ny dato for digitalt årsmøte vil være: 05.05.2021

  Årsmøte vil gjennomføres digitalt og det vil være åpent for å kunne avgi stemme fra 05.05 til 13.05

  Hilsen

  Fjeldlund Boligsameiet

  Styret

 • Etterbestilling ladestasjon

  Publisert 18. apr. 2021

  Nå er det endelig mulig å etterbestille ladestasjoner for parkeringsplasser ute.

  Ladestasjoner blir levert ferdig montert av Datek og det er kun disse boksene som kan brukes i vårt system.

  Priser:

  Schneider EV link Wallbox ladestasjon

  ferdig montert og driftsatt: 20.000 Nkr

  Valgfritt tillegg:

  ·       Integrert 230V stikkontakt i lader: 1750 Nkr

  ·       Integrert RFID og brikke: 1875 Nkr

  Hvis flere bestiller samtidig vil installasjonskostnadene gå ned p.r. ladeboks.

  Ved samlet bestilling av 2-4 ladebokser vil disse koste 18 750 Nkr. p.r. stk.

  Ved samlet bestilling av 5 eller flere er prisen 17 500 Nkr p.r. stk.

  Hvordan bestille:

  Bestilling skjer via kontaktfanen på nettsiden fjeldlund.lettstyrt.no. Det er ikke mulig å bestille via telefon, SMS eller epost.

  Bestilling kan kun gjøres av seksjonseier og må inneholde informasjon om eventuelt tilleggsutstyr og om ladeboks ønskes levert så raskt som mulig, eller om du ønsker at styret samler opp din bestilling sammen med flere for å få lavest mulig pris.

  Mvh

  Styret.

   

 • Informasjon fra Betonmast

  Publisert 15. apr. 2021

  Hei,

  Betonmast varsler om potensielt støyende arbeid som skal gjøres en periode fremover.

  Se vedlegg for mer informasjon og kontaktdetaljer til anleggsleder.

  Mvh

  Styret.

 • Arbeid nye Holmlia senter Presisering

  Publisert 06. apr. 2021

  Hei,

  Forrige melding om arbeid ved vår innkjøring var dessverre ufullstendig og kanskje ikke lett å forstå. Ved nærmere avsjekk hos Betonmast som står for arbeidet gjelder dette innkjøring mot nordre tun og påvirker ikke parkeringsplasser etc. Se vedlagt bilde for oversikt.

  Når det skal legges stein må underlaget rettes opp og det vanskeligjør innkjøring. Arbeidet er koordinert med renovasjonsetaten slik at søppel blir hentet i dag samt på torsdag som er vanlig hentedag.

  Videre vil syketransport og andre utrykningstjenester ville ha tilgang.

  Om noen på nordre tun har behov for å bli hentet ved dør av taxi eller andre kan dette avtales med anleggsleder Roger Hårklau på telefon 958 90 363, gjerne dagen før.

  For styret

  Per Christian Larsen

 • Arbeid nye Holmlia senter

  Publisert 05. apr. 2021

  Hei,

  Det vil fra i morgen 06.04 bli lagt belegnmingsstein ved vår innkjøring. Det vil i denne perioden ikke være mulig å kjøre biler her, men vi vil til en hver tid holde veien tilgjengelig for gangtrafikk, nødetater og avfallstømming.

  Arbeidet er beregnet å ta 1-2 uker.

  Mvh

  Styret