Oppslagstavle for Fjeldlund Boligsameie

 • Problemer med avfall

  Publisert 11. mai. 2021

  Hei,

   

  Igjen har vi problemer med søppeltømmingen i nordre tun. Jeg har i dag hatt flere telefonmøter med kommunen om problemet og grunnen forrige uke og denne er at utbygger av senteret og renovasjonsetaten gjør avtaler om forsinket henting når veien av ulike grunner er sperret.

  Utfordringen med dette er flere:

  • Styret får ikke beskjed om dette i forkant slik at berørte beboere kan varsles

  • Vår kapasitet er sprengt slik at en dags utsettelse gjør at søpla legges på bakken.

  • Fugler og annet drar søpla utover og griser til området.

  I samråd med kommunen gjør vi nå følgende tiltak:

  • Avfallscontainer for glass og metall fjernes for å sette opp to ekstra dunker til restavfall. Dette skjer denne uken.

  • Styreleder blir satt på kopi på alle meldinger mellom utbygger og renovasjon slik at vi på forhånd vet når det vil kunne være avvik.

   

  Det finnes mulighet for at søpla kan tømmes 3 ganger i uken og ikke to som i dag. Pga kjøreruter ville dette da blitt mandag, tirsdag og torsdag og vi tror ikke det er hensiktsmessig.

   

  Så er det også sånn, at om det er fullt hos oss uavhengig av grunn kan vi ikke sette søpla på bakken. Sjekk dunker i nærheten, ofte er det ledig plass selv om det ser fullt ut. Og når søpla kastes er det viktig at den dyttes helt inn.

   

  Håper dette kal løse problem vi har akkurat nå så håper jeg at vi kan finne bedre og mer permanente løsninger på litt lengre sikt.

   

  Forsett å melde styret om problemer rundt søppelhåndtering så tar vi det videre med kommunen.

  Mvh

  Styret

 • Informasjon fra styret. Årsmøtet

  Publisert 04. mai. 2021

  Hei,

  I morgen starter årsmøtet. Også i år blir det dessverre digitalt, men styret håper at vi kan få til en god prosess uansett.

  Invitasjon til møte blir sendt til alle seksjonseiere og møte er åpen for avstemming i 8 dager slik at alle skal få god tid til å lese sakspapirer før stemmegivning.

  I et vanlig møte vil man kunne ha gode diskusjoner rundt sakene før man stemmer. Det er ikke mulig i denne type møter, men styret vil etter beste evne svare på spørsmål som sendes inn via fjeldlund.lettstyrt.no

  Når du sender et spørsmål må du gjerne angi om du ønsker at spørsmål/kommentar skal deles på vår nett side.

  Når en ser på regnskapet som legges ut vil man se at det ikke foreligger noe budsjett for 2021. Normalt vil dette ligge med, men sett i lys av manglende dokumentasjon fra tidligere styret og forretningsfører har ikke nåværende styret i stand til å sette opp et budsjett som er detaljert nok. Dette jobber styret og forretningsfører med og vil bli sendt ut så snart dette er klart.

  Til slutt: Det er et ønske om at så mange som mulig deltar i avstemmingen. Om du høre om en nabo som ikke har fått invitasjonen så be de ta kontakt med styret på melding eller telefon.

 • Utsettelse av årsmøtet

  Publisert 19. apr. 2021

  Viser til tidligere utsendt forhåndsvarsel for ordinært årsmøte 2020 for Fjeldlund Boligsameie med varsel om årsmøte 20.04.2021.

  Grunnet forsinkelser i revisjon av årsregnskap 2020 for Fjeldlund Boligsameie vil ordinært årsmøte måtte utsettes med 15 dager.

  Ny dato for digitalt årsmøte vil være: 05.05.2021

  Årsmøte vil gjennomføres digitalt og det vil være åpent for å kunne avgi stemme fra 05.05 til 13.05

  Hilsen

  Fjeldlund Boligsameiet

  Styret

 • Etterbestilling ladestasjon

  Publisert 18. apr. 2021

  Nå er det endelig mulig å etterbestille ladestasjoner for parkeringsplasser ute.

  Ladestasjoner blir levert ferdig montert av Datek og det er kun disse boksene som kan brukes i vårt system.

  Priser:

  Schneider EV link Wallbox ladestasjon

  ferdig montert og driftsatt: 20.000 Nkr

  Valgfritt tillegg:

  ·       Integrert 230V stikkontakt i lader: 1750 Nkr

  ·       Integrert RFID og brikke: 1875 Nkr

  Hvis flere bestiller samtidig vil installasjonskostnadene gå ned p.r. ladeboks.

  Ved samlet bestilling av 2-4 ladebokser vil disse koste 18 750 Nkr. p.r. stk.

  Ved samlet bestilling av 5 eller flere er prisen 17 500 Nkr p.r. stk.

  Hvordan bestille:

  Bestilling skjer via kontaktfanen på nettsiden fjeldlund.lettstyrt.no. Det er ikke mulig å bestille via telefon, SMS eller epost.

  Bestilling kan kun gjøres av seksjonseier og må inneholde informasjon om eventuelt tilleggsutstyr og om ladeboks ønskes levert så raskt som mulig, eller om du ønsker at styret samler opp din bestilling sammen med flere for å få lavest mulig pris.

  Mvh

  Styret.

   

 • Informasjon fra Betonmast

  Publisert 15. apr. 2021

  Hei,

  Betonmast varsler om potensielt støyende arbeid som skal gjøres en periode fremover.

  Se vedlegg for mer informasjon og kontaktdetaljer til anleggsleder.

  Mvh

  Styret.

 • Arbeid nye Holmlia senter Presisering

  Publisert 06. apr. 2021

  Hei,

  Forrige melding om arbeid ved vår innkjøring var dessverre ufullstendig og kanskje ikke lett å forstå. Ved nærmere avsjekk hos Betonmast som står for arbeidet gjelder dette innkjøring mot nordre tun og påvirker ikke parkeringsplasser etc. Se vedlagt bilde for oversikt.

  Når det skal legges stein må underlaget rettes opp og det vanskeligjør innkjøring. Arbeidet er koordinert med renovasjonsetaten slik at søppel blir hentet i dag samt på torsdag som er vanlig hentedag.

  Videre vil syketransport og andre utrykningstjenester ville ha tilgang.

  Om noen på nordre tun har behov for å bli hentet ved dør av taxi eller andre kan dette avtales med anleggsleder Roger Hårklau på telefon 958 90 363, gjerne dagen før.

  For styret

  Per Christian Larsen

 • Arbeid nye Holmlia senter

  Publisert 05. apr. 2021

  Hei,

  Det vil fra i morgen 06.04 bli lagt belegnmingsstein ved vår innkjøring. Det vil i denne perioden ikke være mulig å kjøre biler her, men vi vil til en hver tid holde veien tilgjengelig for gangtrafikk, nødetater og avfallstømming.

  Arbeidet er beregnet å ta 1-2 uker.

  Mvh

  Styret

 • Styreleder i påsken,

  Publisert 30. mar. 2021

  Hei igjen,

  I påsken vil styreleder være litt mindre tilgjengelig p.r. telefon pga dårlig dekning der jeg befinner meg. Ring gjerne, men det er ikke sikkert at jeg får mulighet til å svare. Jeg får lest meldinger på kveldstid og bruk gjerne kontaktskjema på fjeldlund.lettstyrt.no for henvendelser.

  Ha en fin påske alle sammen.

  Med vennlig hilsen

  Per Christian Larsen

  Styreleder

 • Informasjon

  Publisert 25. mar. 2021

   Hei alle sammen.

   

  Ladeanlegget

  Ladeanlegget går sakte fremover og nå er vi kommet dit at det er mulig å få ladet fra ladestasjonene. Styremedlem Kristoffer Sylte vil ta kontakt med den enkelte som har bestilt ladeboks for utlevering av kort eller nøkler.

  Vi hører gjerne i fra dere om hvordan anlegget fungere og si ifra om noe ikke er som det skal være.

  Det gjenstår noe arbeid og pga av frost i rør som ligger i bakken har installatør fremdeles ikke fått lys på alle parkeringsplassene. Dette vil bli utbedret så snart det blir litt varmere.

  Det skal også ryddes opp og gjøres en full sjekk av anlegget samt lage en ferdigstillingsrapport.

  Styret kommer om kort tid med en egen melding for de av dere som ønsker å etterbestille ladebokser hvor vi vil redegjøre for pris og levering.

   

   

  Søppel – igjen.

   Styreleder hadde sammen med HVS og Renovasjonsetaten til Oslo kommune en befaring på de ulike tunene hos oss. Vi prøver å finne en løsningen som kan bedre situasjonen og vi vil vurdere ulike tiltak fremover.

   

  Nordre tun

  Her ønsker vi å samle restavfall og papp/papir hver for seg. Vi fjerner de løse dunkene for papir og setter opp flere hus for papir i samme området som papirinnsamlingen er nå, men pekende mot vest. Den ledige plassen hvor de løse dunkene stod vil bli brukt til å øke kapasiteten for restavfall. Glass og metalkontainer vil bli fjernet da denne trekker til seg alt mulig annet som blir stående.

   

  Søndre tun

  Her blir papirsiden av søppelhuset stengt og erstattet med en større kontainer som plasseres ved inngangen til tunet. Dette vil øke kapasitetene betraktelig. Også her vil glasskontainer bli fjernet da den virker som et oppsamlingssted for alt mulig annet.

   

  Vestre tun

  Kontainer for papir vil bli erstattet med en større kontainer. Her vil vi vurdere balansen mellom rest og papir fortløpende.

   

  Det vil også bli satt opp noe flere mindre søppelkasser og vi håper disse benyttes flittig.

   

  Videre vil det bli satt ut kontainer, eller andre innsamlingsløsninger i forbindelse med dugnad etc hvor rot og skrot kan kastes.

   

  Dette er noen enkel løsninger for å bedre problematikken med forsøpling og vi håper dette kan bedre situasjonen. Uansett løsning må det også til en holdningsendring og vår befaring viste tydelig at søppelkasser nærmes dører etc blir fylt opp til de renner over før søppelkasser 2 meter unna blir benyttet. Her får vi bare skjerpe oss og styret minner om at styret vil fakturere den enkelte seksjonseier som plassere gjenstander eller skrot utenfor avfallsdunker.

   

  Styret vil forøvrig ønske alle en riktig god påske og håper alle fortsetter med et godt smittevern.

   

  Styret

 • Informasjon fra styret.

  Publisert 15. mar. 2021

   

  Parkeringsplass.

   

  Strømmen på parkeringsplassen har latt vente på seg. Dette skyldes i hovedsak at Elvia (netteier) må koble til strømmen fra dere  transformatorstasjon, samt at det er utført hærverk på noen av styringskablene til anlegget. Dette er nå reparert og strømmen er planlagt påslått 17.03.21. Deretter trenger Datek noen dager på å programmere og teste anlegget slik at det kan være klart fredag 19.03. Når strømmen er på plass vil vi også kunne feilsøke videre på utelyset ved bodene og trappen ned til parkeringsplassen.

   

  Denne installasjonen har tatt alt for lang tid og derfor er det litt skummelt å nå si en dato for ferdigstillingen, men om ikke det dukker opp uforutsette ting når strømmen kommer på satser vi på at anlegget kan startes da.

  Mer informasjon om bestilling av ladebokser, nøkler til de som har bestilt kommer i egen melding når anlegget er klar for drift.

   

   

  Digitalt årsmøte.

   

  Årsmøtet ser også i år ut til å måtte holdes digitalt. Vi jobber med å få på plass en digital løsning som er oversiktlig og fungerer bra.

  Styret skulle gjerne sett at vi kunne møte fysiske, men under disse omstendighetene vi er i nå er ikke det forsvarlig.

  Siden møtet blir digitalt er det enda viktigere at saker som ønskes behandlet er godt formulert. Styret vil derfor gå gjennom innkommende saker og ta kontakt med den enkle forslagstiller om vi mener noe er uklart, eller om et eventuelt vedtak ikke er godt nok beskrevet.

   

  Flaggheising.

   

  Fjeldlund Boligsameiet har en flaggstang, og det er synd at denne står uten flagg på offentlige flaggdager.

  Styret har tidligere hatt ansvaret for dette. Som ekstern styreleder er det lite hensiktsmessig at min tid brukes til dette og siden styret p.t kun er 3 personer vil vi ikke kunne utføre denne oppgaven på en god måte. Andre sameier har gått til innkjøp av vimpel slik at flaggstangen ikke blir stående tung, og hvor flagging gjøre på 17.mai og andre større merkedager.

  Et annet alternativ er om det er en gruppe frivillige som kunne tenke seg å ta denne oppgaven. Om none kunne tenke seg å bidra kan styreleder kontaktes for koordinering etc.

   

  Søppel

   

  Søppelsituasjonen hos oss er virkelig ikke god. Styret jobber med en kortsiktig løsning på dette problemet, samt en løsning på lengre sikt som tar for seg hvordan vi kan bedre utemiljøene hos oss. Forrige styret søkte midler via Bymiløetaten og disse pengene står foreløpig ubrukt. Sittende styret prøver å få til en økning av disse midlene via nye utlysninger fra og ser om vi sammen med beboere kan lage gode løsninger som fungere. Utsetting av container etc vil være en del av en slik løsning.

   

  Når det er sagt kommer vi ikke unna at det faktisk er beboere som forsøpler området med gjenstander, feilsortering og ikke minst at søppel settes utenfor dunker etc når det ser ut til å være lite plass. Dette må opphøre! Vaktmester bruker mye tid som koster oss alle penger på fjerning av skrot og søppel.

  Styret ønsker ikke å ha en angiverkultur i sameiet, men om noen ser noen som setter ut avfall på feil sted er det lov til å si ifra og kontakte styret. Styret har ingen hjemmel til å bøtelegge beboere, men om vi får informasjon om noen som gjør dette vil vedkommende eller seksjonseier hvor vedkommende bor bli belastet med de faktiske kostnader for opprydding. Dette koster som regel 3000-5000Nkr.

  For de som leier ut sin bolig er det et krav at leietaker er kjent med ordensregler og vedtekter og husk å informere godt om hvordan avfall skal håndteres i sameiet.

   

  Vaktmester HVS

   

  HVS er vår samarbeidspartner inne daglig vedlikehold. De har hatt lite brukt hos oss de siste årene, men vil nå bli brukt mer aktivt for sjekke av dører, lys og annet løpende vedlikehold. Vi håper at på denne måten skal vi skal få en bedre miljø, færre feil og lamper som lyser når de skal.

  Mvh

  Per Chr. Larsen

  Styreleder