Oppslagstavle for Fjeldlund Boligsameie

 • Avfall

  Publisert 16. aug. 2021

  Hvem er det som ønsker å bo på en søppelplass? Hvem er det som synes det er greit at andre betaler for at søppelet ditt skal fjernes?

  Vi i styret har prøvd å informere, øke kapasitet og gjort andre tiltak for å bedre avfallsituasjonen hos oss. Dette har vi prøvd å gjøre uten at det skal koste beboere mere en nødvendig. Jobben vi har gjort er tydeligvis ikke god nok når en ser bilder som vedlagt.

  Vi vil derfor starte innledende arbeid med å få på plass videoovervåking av søppelanleggene. Dette koster penger, det det ser ikke ut til at det er en annen mulighet.

  I dette tilfellet har vi en mulighet til å finne syndere da det finnes flere som har sett madrassen blitt lagt ut og som også har varslet vedkommende at dette ikke er greit. Når dette er bekreftet vil eier bli belastet med kostnader ved fjerning og få varsel om brudd på vedtekter og husordensregler.

  Styret

 • Avregning Akonto varme og vann for 2020

  Publisert 12. aug. 2021

  Avregning for forbruk av varme og varmtvann for 2020 er nå gjort. Det viser seg at svært mange har betalt inn mer en det som er forbrukt og at det skal betales ut en større sum til et større antall beboere.

  Det har ført til at vi har et midlertidig likviditetsproblem som gjør at utbetalingen blir noe forsinket. Styret, sammen med forretningsfører gjør nå tiltak for at utbetalingene finner sted så snart som mulig, men dette er ikke en situasjon vi ønsker oss.

  Bakgrunnen for for den dårlige likviditeten er at sameiet i 2020 har hatt svært høye driftskostnader og forsinkelser i parkeringsprosjektet har gjort at de støtteordninger som er innvilget har blitt forsinket. Videre har mange har ønsket å betale mer inn akonto en det som er nødvendig.

  For å unngå å komme i samme situasjon igjen vil vi gjøre følgende tiltak:

  • Har bedre kontroll på utgifter til sameiet. Dette arbeidet har vært viktig for styret og vi håper å se resultater av dette i regnskapet for 20221

  • Gjøre avregninger 2 ganger p.r. år

  • Begrense muligheten for å betale mer inn akonto en forventet forbruk.

  Mvh

  Styret

 • Vært stoltfestivalen 2021

  Publisert 05. aug. 2021

  Vær Stolt-festivalen vil bli arrangert i Holmliaparken, lørdag 21. august mellom kl. 10.00 - 19.00. Det vil bli folk og musikk og håper flest mulig ønsker å delta på arrangementet.

  Les mer her: https://www.facebook.com/varstolt/

 • Kontakte styret under ferien

  Publisert 15. jul. 2021

  Styret tar ikke ferie og styreleder kan kontaktes gjennom hele sommeren. Noe lengre responstid kan forekomme.

  Styret får flere henvendelser daglig og det setter vi pris på. Den beste måte å kontakte styret på er via fjeldlund.no og kontaktknappen der. Da er vi sikre på at forespørselen blir behandlet på ordentlig måt. Det er alltid hyggelig med en prat på telefon også, men saker som ønsker behandlet av styret må sendes inn skriftlig. Enkelte har hemmelig telefonnummer slik at styret ikke kan se hvem som har ringt om vi ikke får tatt telefonen med en gang. Disse kan dessverre ikke forvente å bli oppringt.

  Styret får også en del SMS. Dette kan være greit til korte beskjeder, men ikke til større saker. Les mer om kontakt med styret her: https://fjeldlund.no/info_pages/3936

  Med ønske om en god sommer.

  Styret

 • Bytte av leverandør for renhold

  Publisert 08. jul. 2021

  Styret har vedtatt å si opp avtalen med ISS for renhold og matteleie.

  Vi gjennomgår hele tiden våre avtaler for å se om det vi kan få tilsvarende eller bedre avtaler til en lavere pris.

  Valg på ny leverandør er Renhold Senter AS og de vil levere rengjøring og matteleie.

  Avtalen inneholder:

  Ukentlig :

  ●      Trappeoppgangene og trappetrinn vaskes med mopp.

  ●      Dører inn til oppgangene, samt glass i disse rengjøres utvendig og innvendig.

  ●      Matter løftes og gulvet under rengjøres.

  ●      Postkasser vaskes.

  ●      Rekkverk og postkasser tørkes.

  ●      Flekker, tyggegummi og etc. fjernes.

  ●      Fjerning av synlige flekker og støv tørking langs vegger.

  ●      Vaskeliste skal signeres av vaskepersonale med dato og klokkeslett.


  En gang i mnd:

  ●      Flekker på vegger fjernes i nå høyde.

  ●      Styrerommet rengjøres.

  ●      Kanter rengjøres.

  ●      Gulvlister vaskes.

  ●      Spindelvevet fjernes fra vegger og tak.

   

  Ekstra inkl. i prisen

  ●      Tørking av støv i kjelleren ( bodene.) 2 ganger i året.

  ●      Månedlig kontroll sjekk av hele borettslaget.

  Renholdsenter AS overtar 01.10.21 og vi håper at dette kan føre til bedre renhold hos oss i tillegg til at vi reduserer kostnader.

 • Rydding av gamle sykler - Viktig

  Publisert 01. jul. 2021

  Det står dessverre veldig mange gamle ødelagte sykler på oppstillingsplasser og oppganger hos og her må det ryddes.

  Vi kommer til å rydde disse områdene i to omganger:

  • I løpet av 14 dager vil vaktmester kaste alle sykler som klart er ødelagt. Det vil si sykler som mangler deler som hjul, seter eller som ikke kan brukes. Har du en sykkel du holder på å reparere må denne settes inn i leilighet eller bod i denne perioden. Låser vil bli klippet opp og kastet.

  • Over sommeren vil vi be alle på en gitt dato ta sin sykkel inn i bod eller leilighet. Sykler som står ute i denne perioden vil bli levert til gjenvinning. Mer informasjon nå dette vil skje vil komme etterhvert.

  Det er synd at vi må bruke felleskapets penger til å gjøre dette og jeg oppfordrer alle som har defekte sykler om å få reparere disse eller selv fjerne dem før vaktmester gjør det.

  Husk også at sykler ikke skal stå i oppganger da det kan medføre fare ved eventuell brann/rømming.. Disse vil kunne bli fjernet og kastet/resirkulert uten varsel.

  Mvh

  Per Chr. Larsen

  Styreleder

 • Endringer gjesteparkering

  Publisert 17. jun. 2021

  Hei,

  Beboere har uttrykt ønske om å utvide tidsrommet gjester kan stå på gjesteparkeringen.

  Det har kommet inn mange gode forslag og styret har valgt å prøve ut følgende modell:

  • 1 time parkering (1 time karantene)

  • 3 timer parkering (3 timer karantene)

  • 6 timer parkering ( 6 timer karantene)

  • 24 timer parkering (24 timer karantene)

  • 72 timer parkering (72 timer karantene)

  Håper dette gjør dette enklere å ha gjester over litt lengre tidsrom.

  Mer om parkering kan leses her:

  https://fjeldlund.lettstyrt.no/info_pages/3919

  Mvh

  Styret

 • Etterbestilling av ladestasjon

  Publisert 07. jun. 2021

  Hei,

  Styret minner om mulighet for etterbestilling av ladeboks. Ved bestilling av flere samtidig går prisen ned og vi er en boks i fra for å få den beste prisen.

  "Nå er det endelig mulig å etterbestille ladestasjoner for parkeringsplasser ute.

  Ladestasjoner blir levert ferdig montert av Datek og det er kun disse boksene som kan brukes i vårt system.

  Priser:

  Schneider EV link Wallbox ladestasjon

  ferdig montert og driftsatt: 20.000 Nkr

  Valgfritt tillegg:

  ·       Integrert 230V stikkontakt i lader: 1750 Nkr

  ·       Integrert RFID og brikke: 1875 Nkr

  Hvis flere bestiller samtidig vil installasjonskostnadene gå ned p.r. ladeboks.

  Ved samlet bestilling av 2-4 ladebokser vil disse koste 18 750 Nkr. p.r. stk.

  Ved samlet bestilling av 5 eller flere er prisen 17 500 Nkr p.r. stk.

  Hvordan bestille:

  Bestilling skjer via kontaktfanen på nettsiden fjeldlund.lettstyrt.no. Det er ikke mulig å bestille via telefon, SMS eller epost.

  Bestilling kan kun gjøres av seksjonseier og må inneholde informasjon om eventuelt tilleggsutstyr og om ladeboks ønskes levert så raskt som mulig, eller om du ønsker at styret samler opp din bestilling sammen med flere for å få lavest mulig pris."

  Mvh

  Styret.

 • Renovasjonsetaten kommer på besøk

  Publisert 07. jun. 2021

  I morgen 8.juni kommer renovasjonsetaten på besøk til vårt sameie. fra ettermiddag vill de sette opp en stand og har lyst til å snakke med flest mulig av oss. Tanken bak er å spre informasjon om sortering av avfall, gjenvinning og også danne seg et bilde av hvordan avfallshåndteringen fungerer på Fjeldlund. Ta godt i mot den og slå gjerne av en prat når de kommer i morgen ettermiddag.

 • Problemer med avfall - Oppdatering

  Publisert 27. mai. 2021

  Hei igjen,

  Vi har fremdeles problemer med avfallshåndtering hos oss og det viser hvor sårbart løsningen vår fremdeles er. Helligdager og en feilparkert bil er nok til at det flyter over med søppel.

  Styret jobber med dette hver eneste dag og siste nytt er som følger:

  • I søndre tun blir papir og restavfall i søppelhuset omgjort til restavfall. Her blir innkastlukene byttet slik at de er tilpasset poser. Ny papircontaimner blir satt opp ved ingangen av tunet. Det er vaktmester som utfører denne jobben og etter planen blir dette gjort denne uken, eller i begynnelsen av neste. Luker er bestilt og arbeidet starter så snart disse er ankommet. Selve bytte vil skje når container er utplassert.

  • I Nordre tun blir det satt ut to ekstra dunker for restavfall. Disse kom nylig, men dessverre uten lokk. Her er det bestilt bytting om de ikke er på plass allerede vil de komme om kort tid. Videre blir det laget en ny platting hvor det blir økt kapasitet for papir og papp, og de ekstra dunkene for papp og papir som står der nå vil bli erstattet med dunker for restavfall. Totalt vil det da bli en økning på 4 dunker for restavfall.

  • Mandag 31.05 vil det bli holdt et planleggingsmøte med renovasjonsetaten sin utegruppe. De vil fremover sette opp stands på de ulike avfallspunktene og informere og dele ut brosjyrer for å drive forebyggende arbeid.

  • Styret starter to prosjekter.

   • Skaffe til veie priser og løsninger for videoovervåkning.

   • Starte arbeidet med prosjektering av nedgravd søppelanlegg der dette er mulig.

  Styret håper med dette at vi kan bedre situasjonen betraktelig på kort sikt og at vi fremover kan ha et uteområde vi er stolt av. Med økt kapasitet er vi ikke så sårbare for avvik rundt henting og med holdningsskapende arbeid håper jeg at vi kan få løst dette problemet.

  Til sist, husk å sjekke om det er ledig plass i andre beholdere om noen skulle være fulle.

  Ta gjerne kontakt med styret for mer informasjon eller ved andre spørsmål.

  Med vennlig hilsen

  Per Christian Larsen

  Styreleder