Oppslagstavle for Fjeldlund Boligsameie

 • Varmtvanns- og oppvarmingsavregning 2020

  Publisert 20. okt. 2021

  I løpet av dagen i dag, onsdag 20.10, mottar alle seksjonseiere avregning for varmtvann og oppvarming for 2020. Du vil motta en faktura eller kreditnota på beløp utestående/til gode, samt et vedlegg med oversikt på avregningen på den enkelte seksjon. Eventuelt til gode beløp vil utbetales innen i morgen, torsdag 21.10.

  Dersom du har pr. i dag utestående felleskostnader, vil et eventuelt beløp til gode brukes til å dekke over dette. Det betyr at dersom avregningen tilsier et beløp til gode på kr 5 000, men du har utestående fakturaer på kr 3 000, vil totalt utbetalt være kr 2 000.

  Har du spørsmål til avregning/faktura kan du kontakte Solibo på 21 08 05 25 eller på info@solibo.no 😊

  Mvh

  Solibo, på vegne av styret

 • Oppdatering asfaltering Tun syd

  Publisert 04. okt. 2021

  Planlagt asfaltering av gangvei utenfor tun syd og opp til Holmlia senter har blitt flyttet til torsdag 7/10 grunnet været.

  Mvh.

  Styret

 • Sluk på balkonger

  Publisert 04. okt. 2021

  Da det har vært mye nedbør i det siste og mer kommer det til å bli, så ber vi alle sameiere å sjekke sluk på sine respektive balkonger om at det ikke er noe som blokkerer disse, da eventuell regnvann vil forsvinne ned dette sluket og til felles avløp. Husk at vi som sameiere har ansvar for eget sluk på balkongen, og at denne er fri for hindringer. Skader som måtte oppstå pga. tett sluk vil ikke automatisk bli dekket av forsikringsselskapet.

  Bildet som kan ses og sirklet rundt, er sluket til sameier over. Hvis denne er tett så vil vannet finne en ny vei. Merk at det ikke er 100% tett mellom balkong og yttervegg, og vannet vil da kunne renne ned til sameier under.

  Mvh.

  Styret

 • Test av varslingsanlegg Holmlia Senter

  Publisert 01. okt. 2021

  Til informasjon:

  "Den 18.11.2021 mellom kl. 15.30-18.30 vil det gjennomføres ny fullskalatest på talevarsling og brannklokker. Dvs. at det vil være lyd også utvendig i denne perioden i kortere og lengre perioder denne dagen. Vi beklager selvfølgelig ulempene dette har for våre naboer, men dette er en pålagt test som vi må gjennomføre. "

 • Asfaltering Tun syd

  Publisert 28. sep. 2021

  BetonMast skal legge ny asfalt ved ingangen til Tun syd. Dette gjøres i samråd med renovasjonsetaten, men anne ferdsel vil kunne bli påvirket av arbeidet i perioden.

  Les mer i vedlegget.

 • Vedlikehold av fjernvarmenettet

  Publisert 26. sep. 2021

  God kveld! Styret håper at de fleste har fått beskjed per SMS fra Fortum om vedlikeholdet som finner sted i morgen, mandag 27 september på fjernvarmenettet. Varmtvannet vil bli stengt fra kl.09.00 frem til kl.18.00. Denne informasjonen kan leses på Fortum sine sider på:

  https://www.fortum.no/bedrift/fjernvarme/drifts-og-feilmeldinger

  Mvh.

  Styret

 • Søppel Tun Syd

  Publisert 03. sep. 2021

  I løpet av sommeren ble søppelrommet i tun syd bygget om slik at hele søppelrommet nå benyttes til restavfall. Det betyr at KUN skal kastes restavfall i søppelrommet og begge sider kan benyttes.

  Papp og papir kastes nå i container ved ingangen til tunet.

  Vi får alle ta et ansvar for at vi holder områdene våre ryddig. Seksjonseiere som leier ut leiligheter er ansvarlig for at leietakere er kjent med måte vi håndterer søppel.

  Hjelp gjerne en nabo du ser ikke gjør dette riktig.

  Så er det fremdeles like forbudt å sette igjen større gjenstander som ikke går inn i lukene..Møbler el-avfall og annet må eier selv levere til gjenbruksstasjon.

  Dette er gratis og les mer om nærmeste gjenbruksstasjon her:

  https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/gronmo-gjenbruksstasjon/#gref

 • Vedlikehold av fjernvarmenettet

  Publisert 29. aug. 2021

  Styret håper at de fleste har fått beskjed per SMS fra Fortum om vedlikeholdet som finner sted i morgen, mandag 30 august på fjernvarmenettet. Varmtvannet vil bli stengt fra kl.09.00 frem til kl.18.00. Denne informasjonen kan leses på Fortum sine sider på:

  https://www.fortum.no/bedrift/fjernvarme/drifts-og-feilmeldinger

  Mvh.

  Styret

 • Avfall

  Publisert 16. aug. 2021

  Hvem er det som ønsker å bo på en søppelplass? Hvem er det som synes det er greit at andre betaler for at søppelet ditt skal fjernes?

  Vi i styret har prøvd å informere, øke kapasitet og gjort andre tiltak for å bedre avfallsituasjonen hos oss. Dette har vi prøvd å gjøre uten at det skal koste beboere mere en nødvendig. Jobben vi har gjort er tydeligvis ikke god nok når en ser bilder som vedlagt.

  Vi vil derfor starte innledende arbeid med å få på plass videoovervåking av søppelanleggene. Dette koster penger, det det ser ikke ut til at det er en annen mulighet.

  I dette tilfellet har vi en mulighet til å finne syndere da det finnes flere som har sett madrassen blitt lagt ut og som også har varslet vedkommende at dette ikke er greit. Når dette er bekreftet vil eier bli belastet med kostnader ved fjerning og få varsel om brudd på vedtekter og husordensregler.

  Styret

 • Avregning Akonto varme og vann for 2020

  Publisert 12. aug. 2021

  Avregning for forbruk av varme og varmtvann for 2020 er nå gjort. Det viser seg at svært mange har betalt inn mer en det som er forbrukt og at det skal betales ut en større sum til et større antall beboere.

  Det har ført til at vi har et midlertidig likviditetsproblem som gjør at utbetalingen blir noe forsinket. Styret, sammen med forretningsfører gjør nå tiltak for at utbetalingene finner sted så snart som mulig, men dette er ikke en situasjon vi ønsker oss.

  Bakgrunnen for for den dårlige likviditeten er at sameiet i 2020 har hatt svært høye driftskostnader og forsinkelser i parkeringsprosjektet har gjort at de støtteordninger som er innvilget har blitt forsinket. Videre har mange har ønsket å betale mer inn akonto en det som er nødvendig.

  For å unngå å komme i samme situasjon igjen vil vi gjøre følgende tiltak:

  • Har bedre kontroll på utgifter til sameiet. Dette arbeidet har vært viktig for styret og vi håper å se resultater av dette i regnskapet for 20221

  • Gjøre avregninger 2 ganger p.r. år

  • Begrense muligheten for å betale mer inn akonto en forventet forbruk.

  Mvh

  Styret